Thư

Công ty phát hành IPM
Ngày xuất bản 11-2019
Kích thước 13.5 x 20.5 cm
Loại bìa Bìa mềm
SKU 6195140108052
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức

Thư

Công ty phát hành IPM
Ngày xuất bản 11-2019
Kích thước 13.5 x 20.5 cm
Loại bìa Bìa mềm
SKU 6195140108052
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức

Ác Ý

Công ty phát hành IPM
Ngày xuất bản 06-2019
Kích thước 13.5 x 20.5 cm
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 320
SKU 6681790765481
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức

Ác Ý

Công ty phát hành IPM
Ngày xuất bản 06-2019
Kích thước 13.5 x 20.5 cm
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 320
SKU 6681790765481
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức

Phía Sau Nghi Can X

Công ty phát hành Nhã Nam
Ngày xuất bản 05-2019
Kích thước 14 x 20.5 cm
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 396
SKU 9786049923746
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Phía Sau Nghi Can X

Công ty phát hành Nhã Nam
Ngày xuất bản 05-2019
Kích thước 14 x 20.5 cm
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 396
SKU 9786049923746
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Trái Tim Của Brutus

Công ty phát hành Nhã Nam
Ngày xuất bản 09-2020
Kích thước 14 x 20.5 cm
Dịch Giả Nguyễn Quang Phương
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 348
SKU 9786045563953
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hà Nội